Środowiskowo-Lekarskie WOPR, decyzją wojewody numer WBZK..V8018-4/2/6/10, organizuje kursy Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej (KPP) oraz recertyfikację uprawnień KPP w zakresie 66 godzin.
Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Więcej informacji pod numerem telefonu 600 039 093,  lub za pośrednictwem poczty e-mail.

          Cele kształcenia na szkoleniach KPP:

    • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
    • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
    • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
    • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratowniczych

PYTANIA KPP 09.01.2020PYTANIA KPP 09.01.2020

karta-zgloszenia-KPP-2023 2

Koszty:
– szkolenie bez zniżek – 1050 zł.
– grupa zorganizowana minimum 12 osób – cena do negocjacji

– recertyfikacja – 300 zł
Kontakt i zapisy na kurs:
– e-mail: zapisy@slwopr.pl

Informacje o aktualnych kursach KPP dostępne w zakładce „Aktualności”

Kategorie: Oferta

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe