Ułatwienia dostępu

Środowiskowo-Lekarskie WOPR prowadzi szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 2012 r.

„Przez ratownika wodnego rozumie się osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3, zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu” z Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, art. 2 ust. 5.

Wymagania:

    • Pełna zdolność do czynności prawnych ( osoby nieletnie – podpisana zgoda na udział w szkoleniu opiekuna ustawowego )
    • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu,
    • Zaliczenie testu wstępnego ( 100 m w czasie 1;50 , 20 m pod lustrem wody, 75 m trzema stylami; kraul, grzbiet, klasyczny – poprawność )
    • Zapoznanie i aprobata regulaminu szkolenia

Zapis na szkolenie:


karta-zgloszenia-ratownik-A.doc

Oswiadczenie-o-stanie-zdrowia A

docZaswiadczenie-niepelnoletni.doc

Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: ZAPISY@SLWOPR.PL

Koszty: szkolenie bez zniżek – 1000 zł

Bieżące kursy publikowane są w zakładce aktualności

SZKOLENIE WSTĘPNE  W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO 

Uczniów szkół: gimnazjalnych, licealnych, studentów i osoby dorosłe  o zaawansowanych umiejętnościach pływackich  zapraszamy na szkolenie wstępne, obejmujące:
– doskonalenie stylów pływackich,
– naukę pływania sposobami ratowniczymi,
– naukę posługiwania się sprzętem ratowniczym.

Wstąp do naszego stowarzyszenia! Wypełnij deklarację członkowską i przynieś ją do naszego biura!
docdeklaracja-czlonkowska.doc

PRZESTROGA !!!
Szkolenie ratownicze na skuterze wodnym zamieniło się w akcję ratowniczą – załoga skutera uratowała ojca i 12 letniego syna
Szkolenie ratownicze na skuterze wodnym wyposażonym w platformę ratowniczą
Sposoby pływania w ratownictwie
Kategorie: Oferta

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe