Ułatwienia dostępu

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM

Środowiskowo-Lekarskie WOPR przedkłada  ofertę współpracy w następujących obszarach:

  • organizacja turnusów aktywnego wypoczynku zarówno w okresie letnim jak i zimowym dla pracowników firm, w ramach których oferowane są elementy sportów wodnych w okresie letnim takie jak: jazda na bananie lub kanapie  za łodzią motorową, przejażdżki skuterem wodnym, posługiwanie się sprzętem ratowniczym, a w okresie zimowym m.in. naukę i doskonalenie jazdy na nartach oraz desce snowboardowej, a także kuligi.
  • organizacja spotkań integracyjnych wraz z pełną obsługą nagłośnieniową, muzyczną, konferansjerską i wodzirejską oraz zabezpieczeniem ratowniczym w przypadku imprez organizowanych nad zbiornikami wodnymi,
  • organizacja szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, obejmujących zarówno podstawowe zabiegi resuscytacyjne, w tym z wykorzystaniem automatycznych defibrylatorów (AED), opatrywanie ran, zabezpieczanie złamań i skręceń, postępowanie w oparzeniach, porażeniach prądem, postępowanie w stanach nagłych takich jak udar i zawał, a także specjalistyczne szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, obejmujące 66 godzin zegarowych.

Na szczególną uwagę zasługują szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, bowiem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien zapewnić pracownikom system pierwszej pomocy przedmedycznej oraz środki do jej udzielenia. Środowiskowo-Lekarskie WOPR jest instytucją pozwalającą na profesjonalne przeprowadzenie tego typu szkoleń, co jest potwierdzone decyzją wojewody nr WBZK.V8018-4/2/6/10, zatwierdzającą program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, który jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, w celu ustalenia szczegółów współpracy.

e-mail: biuro@slwopr.pl

Kategorie: Oferta

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe