Ułatwienia dostępu

Nowe przepisy dotyczące ratownictwa wodnego zawarte w Dzienniku Ustaw nr 208 Art 2 pkt 5 jednoznacznie definiują jedyny stopień ratownik wodny. Osoba która chce uzyskać uprawnienia ratownika wodnego, musi posiadać uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Od 3 lipca 2012 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. Dziennik Ustaw Poz 747 (w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym). Rozporządzenie reguluje nowy ramowy regulamin, program szkolenia i zasady prowadzenia kursów ratowników wodnych, oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Wszelkie inne wpisy w legitymacjach WOPR nie są uprawnieniami które upoważniają do pracy w charakterze ratownika wodnego.

Dokumenty:

pdfRejestr zdarzeń wypadkowych

pdfPROGRAM SZKOLENIA RAT. 2013

docKarta zgłoszenia na szkolenie ratowników wodnych

docKarta zaliczeń egzaminu praktycznego szkolenia ratownika wodnego

Regulamin-odznacze13092018.pdf

 Serwis kąpieliskowy: https://sk.gis.gov.pl/

Przepisy:

pdfDziennik Ustaw nr 208

pdfRozporzadzenie Ministra Transportu dot. szkolenie na wodzie

pdfRozporządzenie dot. minimalnej liczby ratowników

pdfOznakowanie kąpielisk

Roz. M.Z-21.21.18 oznakowanie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Zalecenia GIS dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wyk. do kąpieli podczas epidemii SARS-CoV 2

pdfRozporządzenie dot. wyposażenie obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy

pdfRozporządzenie MSW z dnia 21.06.2012 DU POz.747 ( w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym )

Rozporządzenie MSWiA z 23.09.2021 w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym 

Ustawa z dnia 20 maja 2021 o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

pdfUstawa z 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Rozporządzenie Ministra-Zdrowia z 11.10.2019  

Prawo-wodne.pdf

 Serwis Kąpieliskowy

Rozporzadzenie-Ministra-transportu-szkolenie-na-wodzie.pdf

Kategorie: Prawo

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe