Nowe przepisy dotyczące ratownictwa wodnego zawarte w Dzienniku Ustaw nr 208 Art 2 pkt 5 jednoznacznie definiują jedyny stopień ratownik wodny. Osoba która chce uzyskać uprawnienia ratownika wodnego, musi posiadać uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Od 3 lipca 2012 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. Dziennik Ustaw Poz 747 (w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym). Rozporządzenie reguluje nowy ramowy regulamin, program szkolenia i zasady prowadzenia kursów ratowników wodnych, oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Wszelkie inne wpisy w legitymacjach WOPR nie są uprawnieniami które upoważniają do pracy w charakterze ratownika wodnego.

Dokumenty:

pdfRejestr zdarzeń wypadkowych

pdfPROGRAM SZKOLENIA RAT. 2013

docKarta zgłoszenia na szkolenie ratowników wodnych

docKarta zaliczeń egzaminu praktycznego szkolenia ratownika wodnego

Regulamin-odznacze13092018.pdf

 Serwis kąpieliskowy: https://sk.gis.gov.pl/

Przepisy:

pdfDziennik Ustaw nr 208

pdfRozporzadzenie Ministra Transportu dot. szkolenie na wodzie

pdfRozporządzenie dot. minimalnej liczby ratowników

pdfOznakowanie kąpieliska

pdfRozporządzenie dot. wyposażenie obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy

pdfRozporządzenie MSW z dnia 21.06.2012 DU POz.747 ( w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym )

pdfUstawa z 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym

https://slwopr.pl/wp-content/uploads/2014/02/Rozporządzenie-Ministra-Zdrowia-z-11.10.2019-r..pdf  – Wzór zaświadczenia ukończenia kursu KPP

https://slwopr.pl/wp-content/uploads/2014/02/D20192408.pdf   – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów KPP

Prawo-wodne.pdf

 Serwis Kąpieliskowy

https://slwopr.pl/wp-content/uploads/2014/02/Rozporzadzenie-Ministra-transportu-szkolenie-na-wodzie.pdf

Kategorie: Prawo

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!