Ułatwienia dostępu

W dniach 2.07.2023 – 15.10.2023 realizowaliśmy zadanie „KAJAKIEM PO RZEKACH MAZOWSZA” 100 osób w wieku szkolnymym z terenu Powiat Radomski poznało piękno dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenach rzek Pilicy i Radomki wynajęliśmy 56 szt kajaków dla uczestników i ratowników przeprowadziliśmy dwa szkolenia temat tradycji i dziedzictwa związanego z rzeką Dowiedz się więcej…

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe