Ułatwienia dostępu

Dotacja „Każdy może być ratownikiem”

W dniach 20.07-31.10.2023 realizowaliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Każdy może być ratownikiem” dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego! W ramach zadania: „Zadanie publiczne pn. KAŻDY MOŻE BYĆ RATOWNIKIEM jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego” #Mazowszepomaga #programywspacia #solidarnośćmazowiecka

Dotacja „Ratownictwo i ochrona ludności na terenie Województwa Mazowieckiego w 2023 roku”

W dniach 1.05.2023 do 30.10.2023 Środowiskowo-Lekarskie WOPR realizowało zadanie publiczne po nazwą „Ratownictwo i ochrona ludności na terenie Województwa Mazowieckiego w 2023 roku” dofinansowane ze środków Budżetu Państwa, których dysponentem jest Wojewoda Mazowiecki! W ramach zadania kupiliśmy: Dodatkowo naprawiliśmy i zakonserwowaliśmy sprzęt ratowniczy należący do stowarzyszenia oraz przeprowadziliśmy 960 godzin Dowiedz się więcej…

Każdy może być ratownikiem II edycja

Druga edycja szkolenia “Każdy może być ratownikiem” za nami 🚨Kolejna grupa, tym razem z Radomia w siedzibie Hufiec ZHP Radom – Miasto, poznała tajniki pierwszej pomocy 🥰„Zadanie publiczne pn. KAŻDY MOŻE BYĆ RATOWNIKIEM jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”#slwopr #Mazowszepomaga #programywspacia #solidarnośćmazowiecka https://www.facebook.com/reel/1844102356048070

W dniach 2.07.2023 – 15.10.2023 realizowaliśmy zadanie „KAJAKIEM PO RZEKACH MAZOWSZA” 100 osób w wieku szkolnymym z terenu Powiat Radomski poznało piękno dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenach rzek Pilicy i Radomki wynajęliśmy 56 szt kajaków dla uczestników i ratowników przeprowadziliśmy dwa szkolenia temat tradycji i dziedzictwa związanego z rzeką Dowiedz się więcej…

Obozy rekreacyjno-sportowe

Środowiskowo –  Lekarskie  WOPR  prowadzi   aktywną   działalność turystyczną i sportowo – rekreacyjną,   organizując   różnego  typu  imprezy, promujące  aktywne  formy   wypoczynku,   w  szczególności  spływy kajakowe,  a przede wszystkim obozy  sportowe.W  okresie  ferii    zimowych   organizowane   są  w  Tatrach    obozy   zimowe , podczas  których  oprócz  nauki  i  doskonalenia  jazdy  na   nartach  Dowiedz się więcej…

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe