W dniach 20.07-31.10.2023 realizowaliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Każdy może być ratownikiem” dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego!

W ramach zadania:

  • zrealizowaliśmy dwa szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Orońsko oraz Radomia
  • Zakupiliśmy jedną szuka manekina do nauki RKO, jedną sztukę szkoleniowego defibrylatora AED oraz jedną sztukę apteczki do celów szkoleniowych

„Zadanie publiczne pn. KAŻDY MOŻE BYĆ RATOWNIKIEM jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

#Mazowszepomaga #programywspacia #solidarnośćmazowiecka

Kategorie: Aktualności

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe