Ułatwienia dostępu

OGLOSZENIE-O-WYKONANIU-ZAMOWIENIA

OGLOSZENIE-O-WYBORZE

Informacja-o-wyborze-18102021

Środowiskowo-Lekarskie WOPR w Radomiu prowadzi postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 w oparciu o ustawę  z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Dotyczy postępowania o wartości poniżej 139 000 euro na: 

„SPECJALISTYCZNY SAMOCHÓD DO RATOWNICTWA WODNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”
Sprawa nr  2/2021
34114110-3  – Pojazdy Ratownicze
SWZ oraz formularz oferty dostępny na platformie: www.slwopr.ezamawiajacy.pl

08d984fe-bc61-01e4-fe7c-080001c7bb96

Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia


Środowiskowo-Lekarskie WOPR w Radomiu prowadzi postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 w oparciu o ustawę  z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Dotyczy postępowania o wartości poniżej 139 000 euro na: „SPECJALISTYCZNY SAMOCHÓD DO RATOWNICTWA WODNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”
Sprawa nr  1/2021
34114110-3  – Pojazdy Ratownicze
SWZ oraz formularz oferty dostępny na platformie: www.slwopr.ezamawiajacy.pl

Ogloszenie

ODPOWIEDZI-NA-PYTANIA-21.09.2021


Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe