Ułatwienia dostępu

Dofinansowanie przez Wojewodę Mazowieckiego

W dniach 01.06.2021 – 30.11.2021 Środowiskowo-Lekarskie WOPR w Radomiu realizowało zadanie publiczne pod nazwą „Ratownictwo i ochrona ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2021 roku” dofinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 20 000,00 złotych. W ramach zadania zakupione specjalistyczne kamizelki asekuracyjne dla ratowników, wykonano przeglądy, serwis i drobne naprawy sprzętu ratowniczego Dowiedz się więcej…

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe