Ułatwienia dostępu

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

W 2022 roku Środowiskowo-Lekarskie WOPR w Radomiu realizowało zadanie publiczne pod nazwą „Ratownictwo i ochrona ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2022 roku” dofinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 25 000,00 złotych. W ramach zadania zakupiono kamerę termowizyjną do działań ratowniczych i poszukiwawczych, zorganizowano dyżury ratownicze w bazie SLWOPR oraz zakupiono Dowiedz się więcej…

DOFINASOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

„Zadanie publiczne pn. Ratownictwo wodne na terenie Województwa Mazowieckiego w 2022 roku dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego” W ramach tego zadania SLWOPR w Radomiu zakupiło: 1 szt echosondy w funkcją obrazowania dna 3d oraz 1 szt zestawu do awaryjnego nurkowania po osobę tonącą. Dodatkowo zorganizowane zostały weekendowe dyżury Dowiedz się więcej…

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe