Ułatwienia dostępu

W dniach 2.07.2023 – 15.10.2023 realizowaliśmy zadanie „KAJAKIEM PO RZEKACH MAZOWSZA” ‼

✅100 osób w wieku szkolnymym z terenu Powiat Radomski poznało piękno dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenach rzek Pilicy i Radomki

✅wynajęliśmy 56 szt kajaków dla uczestników i ratowników

✅przeprowadziliśmy dwa szkolenia temat tradycji i dziedzictwa związanego z rzeką Pilicą oraz Radomką i bezpieczeństwa nad wodą, a także korzystania ze specjalistycznego sprzętu i ekwipunku właściwego dla spływu kajakowego

✅dwa razy wynajęliśmy autokar do transportu młodzieży i ratowników na spływ

✅przygotowaliśmy 106 porcji cateringu na zakończenie spływów.

„Zadanie publiczne pn. Kajakiem po rzekach Mazowsza dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

#Mazowszepomaga

#programywspacia

#solidarnośćmazowiecka

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe