Ułatwienia dostępu

Zaczynamy zapisy na

SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH ‼

Szkolenie prowadzone zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 2012 r.

Zajęcia odbywać się będą w środy o godzinie 19:15 na basenie Delfin w Radomiu, pierwsze zajęcia 7.02.2023 🥇

Wymagania:

🆗Pełna zdolność do czynności prawnych (osoby nieletnie – podpisana zgoda na udział w szkoleniu opiekuna ustawowego)

🆗Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu,

🆗Zaliczenie testu wstępnego

🆗Zapoznanie i aprobata regulaminu szkolenia

Koszt szkolenia: 1000 zł, płatne przelewem na konto stowarzyszenia.

Zapisy na szkolenie: Kartę zgłoszeniową wraz z odpowiednimi dokumentami należy pobrać na swój komputer, wypisać, wydrukować, podpisać i przesłać skan wraz z potwierdzeniem przelewu na adres e-mail: zapisy@slwopr.pl

Zostań Ratownikiem Wodnym razem z SLWOPR ‼

Zapraszamy ‼

#slwopr

Kategorie: Aktualności

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe