Kurs SRC VHF jest jednodniowym szkoleniem przygotowującym do egzaminu przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

TERMIN SZKOLENIA: 25-26.03.2022

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Program kursu obejmuje:

  1. Wiedzę o łączności VHF prowadzonej w paśmie morskim m.in: o rodzajach łączności, typach urządzeń i stacji radiowych, częstotliwościach oraz kanałach oraz wymogach w zakresie certyfikatów i rejestracji stacji
  2. Szczegółową naukę obsługi morskiej radiostacji VHF wyposażonej w funkcje DSC zgodnie z regulaminami i procedurami stosowanymi w komunikacji radiowej na morzu.  
  3. Wiedzę o procedurach radiowych w systemie GMDSS w szczególności w zakresie prowadzenia łączności w niebezpieczeństwie, współpracy z SAR oraz odbioru komunikatów MSI obejmujących prognozy pogody oraz informacje bezpieczeństwa żeglugi. 
  4. Wykorzystanie elektronicznych systemów alarmowania i lokalizacji w ramach GMDSS m.in. radiopławy EPIRB, transpondera SART oraz systemu AIS. 
  5. Operacyjne procedury stosowane w łączności priorytetowej DISTRESS, URGENCY i SAFETY oraz w codziennej łączności rutynowej.
  6. Praktyczną i teoretyczną wiedzę o procedurach stosowanych w radiokomunikacji morskiej. 

KOSZTY

Kurs: 390 ZŁ, płatne przelewem na konto SLWOPR

Egzamin: 230 zł, płatne gotówką w dniu egzaminu

Potwierdzeniem zapisu jest przesłąnie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie www.slwopr.pl i potwierdzenia przelewu na adres: zapisy@slwopr.pl

Kategorie: Aktualności

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe