Ułatwienia dostępu

W dniach 20.10.2023-22.12.2023 Środowiskowo-Lekarskie WOPR realizowało zadanie publiczne pn.: „Precz uzależnieniom – profilaktyka uzależnień z ratownikami” dofinansowane ze środków Gminy Miasta Radomia w kwocie 10 000,00 złotych.

Celem organizacji projektu była profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, wsparcie rodzin w procesie wychowawczym, rozwój zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych i właściwych nawyków spędzania czasu wolnego przez dzieci oraz ochrona i promocja zdrowia. Poprzez spędzenie czasu na zajęciach basenowych młodzież i osoby dorosłe miały możliwość spróbowania swoich sił, nauczenia się pływania czy zobaczenia, co w czasie kiedy mogą upajać się alkoholem, mogą zrobić zdrowego.

W ramach zadania wynajęto 8 razy basen, zakupiono stroje i sprzęt dla ratowników i instruktorów oraz wydrukowano broszury informujące o zagrożeniach związanych z uzależnieniami.

Kategorie: Aktualności

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe