Ułatwienia dostępu

Zapraszamy po odbiór PIT-11 za 2022 rok do 20 lutego 2023 do biura SLWOPR.
Po tym czasie nieodebrane PIT-11 zostaną wysłane poczta.

Kategorie: Aktualności

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe