Dzień wyjazdu – 07.07.2020 r.
-Miejsce wyjazdu: Radom, ul. Wernera 9/11 ( parking firmy PREMIO )
-Zbiorka: godz. 07.30
-Wyjazd: godz. 08.00
-Uczestnicy obozu mają mieć osobiste maseczki i płyn do dezynfekcji rąk
-Wpłata całkowita kosztów obozu do 25.06.2020 r.
-Kieszonkowe dzieci w opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem będą odbierane przed autokarem wskazanemu wychowawcy
BANK Pekao S.A,  NUMER KONTA: 38 1240 5703 1111 0010 8550 7561
-Wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną i regulamin obozu z oświadczeniem dotyczącym COVID-19 prosimy zeskanować i wysłać na adres e-mail: biuro@slwopr.pl do 05.07.2020 r.
Dodatkowe informacje tel. 505 042 337
W oświadczeniu dotyczącym COVID-19 prosimy o zaznaczenie kratek obok 5 punktów


https://slwopr.pl/wp-content/uploads/2020/06/KARTA-KWALIFIKACYJNA-UCZESTNIKA-WYPOCZYNKU-DĄBKI-2020.pdf

https://slwopr.pl/wp-content/uploads/2020/06/REGULAMIN-OBOZU-LETNIEGO-OŚW.-COVID-19-DĄBKI-2020-1.pdf

Kategorie: Aktualności

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!