Środowiskowo-Lekarskie WOPR w Radomiu zaprasza na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, w terminie od 12 do 27 czerwca 2021 roku (zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele). W celu zapisania się na kurs należy wypełnić kartę zgłoszeniową (dostępną na stronie www.slwopr.pl w zakładce: oferta-kursy KPP i przesłać jej skan lub zdjęcie e-mailem na adres zapisy@slwopr.pl
Zgłoszenia można nadsyłać do 9 czerwca 2021 roku. Ilość miejsc na kursie jest ograniczona, a o kwalifikacji decyduje data wpływu zgłoszenia na wskazany adres e-mail. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają informację drogą mailową.
Miejsce kursu: siedziba Hufca ZHP Radom-Miasto, ul. Rynek 1 (rozpoczęcie kursu: 12 czerwca 2021 r. o godz. 9.00)
Koszt kursu: 670 zł (płatne przelewem na konto stowarzyszenia podane na karcie zgłoszeniowej oraz na stronie internetowej www.slwopr.pl w zakładce „Kontakt”

Kategorie: Aktualności

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe