Zaprasza na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Termin: od 25 lutego do 12 marca 2023 roku (zajęcia weekendowe, rozpoczęcie kursu o godzinie 9.00)

Miejsce kursu: siedziba SLWOPR, ul. Wernera 9/11, Radom

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie www.slwopr.pl/kpp i przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu na adres: zapisy@slwopr.pl

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 lutego 2023 roku. Ilość miejsc na kursie jest ograniczona, a o kwalifikacji decyduje data wpływu zgłoszenia na wskazany adres e-mail. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają informację drogą mailową.

Koszt kursu: 890 zł (płatne przelewem na konto stowarzyszenia podane na karcie zgłoszeniowej oraz na stronie internetowej www.slwopr.pl w zakładce „Kontakt”

W ostatnim dniu kursu odbędzie się dodatkowo recertyfikacja uprawnień KPP, koszt 300 zł (dla aktywnych członków SLWOPR – 250 zł).

ZAPRASZAMY !

Kategorie: Aktualności

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe