Ułatwienia dostępu

Zapraszamy na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ‼

Termin: 10.02 – 25.02.2024 (zajęcia weekendowe, rozpoczęcie kursu o godzinie 9.00)

Miejsce kursu: siedziba SLWOPR, ul. Wernera 9/11, Radom

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie www.slwopr.pl/kpp i przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu należności za kpp na adres: zapisy@slwopr.pl

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona, a o kwalifikacji decyduje data wpływu zgłoszenia na wskazany adres e-mail. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają informację drogą mailową.

Koszt kursu: 1050 zł (płatne przelewem na konto stowarzyszenia podane na karcie zgłoszeniowej oraz na stronie internetowej www.slwopr.pl w zakładce „Kontakt”

W ostatnim dniu kursu odbędzie się dodatkowo recertyfikacja uprawnień KPP, koszt 300 zł.

ZAPRASZAMY 🥇‼

Zostań Ratownikiem z SLWOPR 😍

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe