Ułatwienia dostępu

Dzisiaj nasi ratownicy odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową w Jedlni-Letnisko 🚨

Celem spotkania była edukacja najmłodszych na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz promowanie zasad bezpiecznych wakacji.

Podczas wizyty, uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Ratownicy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, ucząc dzieci, jak unikać niebezpieczeństw i jak zachować się w sytuacji zagrożenia ‼️

Podczas pokazu młodzież mogła zapoznać się dodatkowo ze sprzętem przeciwpowodziowym i ratowniczym od Mazowiecki Urząd Wojewódzki🤝

#slwopr#bezpiecznewakacje#jedlnialetnisko

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe