Ułatwienia dostępu

Kim jesteśmy?

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu jest dynamicznie rozwijającym się stowarzyszeniem kultury fizycznej, działającym od roku 2002 na terenie całej Polski. Nasza organizacja jest instytucją funkcjonującą w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Posiada także zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie ratownictwa wodnego, co skutkuje świadczeniem usług ratowniczych na radomskich pływalniach oraz akwenach regionu radomskiego, zarządzanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Profesjonalna działalność stowarzyszenia jest możliwa dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnym zasobom sprzętowym, obejmującym m.in.: motorowe łodzie hybrydowe wyposażone w lokalizatory GPS oraz sonary, skutery wodne z platformami ratowniczymi, samochody do transportu ratowników i sprzętu, kłady ratownicze a także profesjonalne wyposażenie medyczne, w tym defibrylatory automatyczne, deski ortopedyczne, nosze podbierakowe, szyny Kramera, torby ratownicze typu R1 i wiele innych. Środowiskowo-Lekarskie WOPR w Radomiu jest organizacją wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153380 i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Działalność stowarzyszenia obejmuje wiele obszarów, wśród których należy wymienić: bezpieczeństwo publiczne, a w szczególności ratownictwo wodne i ratownictwo medyczne oraz edukację, a w niej organizowanie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także instruktora sportu w dyscyplinie pływanie. Należy zaznaczyć, że szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy są realizowane na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego, zatwierdzającej program kursu, który jest zgodny z wytycznymi Ministra Zdrowia. Środowiskowo-Lekarskie WOPR jest także organizacją prowadzącą Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego, której głównym celem jest profesjonalna, nadzorowana przez Kuratorium Oświaty, realizacja szkoleń w zakresie instruktora sportu.

Ponadto, stowarzyszenie prężnie działa w obszarze turystyki i rekreacji organizując zimowe i letnie obozy sportowe, a także w obszarze sportu, prowadząc naukę i doskonalenie pływania dla każdej grupy wiekowej oraz organizując sportowe treningi pływackie w ramach, licencjonowanej przez Polski Związek Pływacki, sekcji „Perła”. Ważnym elementem działalności stowarzyszenia jest prewencja, której celem jest podwyższenie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów oraz nabycie podstawowych umiejętności pierwszej pomocy, a także promocja zdrowego stylu życia. W ramach działalności prozdrowotnej i rehabilitacyjnej Środowiskowo-Lekarskie WOPR prowadzi m.in. zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne na pływalni skierowane do seniorów, a także świadczy kompleksowe usługi rehabilitacyjne. Natomiast działania prewencyjne realizowane są poprzez pogadanki w szkołach, centrach handlowych, na piknikach rodzinnych, a także pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, w tym we współpracy z innymi służbami, tj. Policją, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Pogotowiem Ratunkowym, m.in. w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.

Wielopłaszczyznowa działalność Środowiskowo-Lekarskiego WOPR opiera się przede wszystkim na porozumieniach i umowach z jednostkami i instytucjami rządowymi oraz samorządowymi, a także przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi. Wiele przedsięwzięć jest realizowanych również w ramach projektów pozyskiwanych na drodze konkursowej, ogłaszanej m.in. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewodę Mazowieckiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Radomia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Mazowieckiego Kuratora Oświaty.


Kategorie: O nas

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe